Talambuhay ni dating pangulong joseph estrada

Rated 4.70/5 based on 969 customer reviews

Ito ang matinding hamon na dapat nating tugunan--tayong lahat: ang panguluhan, ang Kongreso, ang pribadong sektor, ang mamamayan. Sa harap ng matinding krisis na ating pinagdaanan nitong nakaraang taon, ang kailangan nati'y mga mabilis at mabisang lunas.

Ang minamahal nating Jaime Cardinal Sin ay wala ring pagod na binabantayan ang ating demokrasya.

Joseph Estrada was born Joseph Marcelo Ejercito in the Tondo district of Manila, Philippines, on April 19, 1937. Estrada’s father, Emilio Ejercito, was a government engineer. Estrada received his primary education at a local Jesuit school called Ateneo de Manila University.

After graduating from Ateneo de Manila, he enrolled in engineering courses at the Mapúa Institute of Technology.

When Estrada was a young adult, he stumbled upon an acting role and enjoyed the sense of escapism that acting provided him.

Quickly proving his acting prowess, he opted to pursue an acting career in lieu of completing his education.

Leave a Reply